แจ้งชำระเงิน


หมายเหตุ กรอกรายละเอียดจำนวนเงิน วันที่ เวลา และแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินก่อนบันทึก

คำแนะนำ: กรณีที่ผู้ลงทะเบียนหลายคนโอนเงินมาในยอดเงินเดียวกัน ขอให้ผู้ลงทะเบียนทุกคน
แจ้งการชำระเงิน **โดยใช้หลักฐานการโอนเงินใบเดียวกัน พร้อมโทรแจ้งที่คุณพัชราภรณ์ โทร.081-3868698
มิเช่นนั้นฝ่ายตรวจสอบการชำระเงินจะไม่สามารถยืนยันการชำระเงินของท่าน