รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกระแสเชิงสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
- เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการวิ่ง
- เพื่อนำรายได้สมทบกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ในการนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

กติกาการแข่งขัน

1. ใช้กติกาสากลของสมาพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
3. ผู้ได้รับรางวัลต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการภายใน 30 นาทีหลังเข้าเส้นชัย
4. การประท้วงทำได้ภายใน 30 นาทีหลังจากเข้าเส้นชัย

ราคาบัตรสมัคร

- บัตรราคา 350 บาท ได้รับ BIB, เสื้อ (วิ่งเข้าเส้นชัย 1,000 คนแรก ได้รับเหรียญรางวัล)
- VIP บัตรราคา 1,200 บาท ได้รับ BIB, เสื้อ, เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล

รางวัล

- นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย 1,000 คนแรกได้รับเหรียญที่ระลึก
- ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะ Overall ชายและหญิง อย่างละ 1 รางวัล
   (จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลอื่นๆในรุ่นกลุ่มอายุที่ตนเองสมัคร)
- ถ้วยเกียรติยศสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน อันดับ 1 – 5 ทั้งชายและหญิงของแต่ละรุ่น
- ประเภท VIP ชาย และหญิงได้รับถ้วยรางวัลทุกคน

การรับสมัคร

1. สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์ โอนเงินเข้าบัญชี “นางสาวพัชราภรณ์​ สิทธิวงค์” ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าตอง เลขที่บัญชี 524-0-09774-7
2. สมัครโดยตรงที่ ศูนย์ประสานงานชมรม TO BE NUMBER ONE (งาน TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
    ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น
3. สมัครโดยตรง วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 14.00 – 19 .00 น. ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
    และวันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 05.00 – 05.55 น. ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน

ปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่ 22 กันยายน 2560
รับเสื้อที่ศูนย์เพื่อนใจทูบันีมเบอร์วัน และลงสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่หน้างาน ณ ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เวลา 14.00 น - 19.00 น

สมัครเลย

แผนที่ สถานที่จัดงาน

ณ. ลานพลับพลา เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ระยะทางในการวิ่ง 8.6 กิโลเมตร